Bestyrelsen

Gruppeledelsen

Forretningsudvalg (FU)

Gruppeleder(Næstformand)

Julie Bjergbakke

Herningvej 40 B

8600 Silkeborg

Tlf.: 25 70 70 38

E-mail: gruppeleder@silkeborggruppe.dk

Gruppelederen er valgt af og i blandt lederne, for en tårig periode. Valget fortages på det sidste ledermøde inden gruppemødet og konstitueres på gruppemødet. Julie er på valg igen i år 2022.


Grupperådsformand(Formand) 

Torben Hansen

Padborgvej 73

8600 Silkeborg

Tlf.:21 28 36 18

E-mail: formand@silkeborggruppe.dk

Valgt på det årlige gruppemøde ulige år. er på valg igen i år 2023.


Kasserer

Britt Kjøge


8600 Silkeborg

Tlf.: 22 23 35 95

E-mail: kasserer@silkeborggruppe.dk

Kasseren bliver valgt på det årlige gruppemøde i lige år. Kassereren er på valg igen i år 2022.

Afdelingsledere

Afdelingsleder, Alderslyst
Vakant


8600 Silkeborg

Tlf.

E-mail: alderslyst@silkeborggruppe.dkAfdelingsleder, Funder

Julie Bjergbakke

Herningvej 40 B

8600 Silkeborg

Tlf.: 25 70 70 38

E-mail: funder@silkeborggruppe.dkAfdelingsleder, Gødvad

Lotte Kroman

Tingvej 16F

8600 Silkeborg

Tlf.: 42 94 82 94

E-Mail: godvad@silkeborggruppe.dkAfdelingsleder, Virklund

Marian Jørgensen

Fyrresvinget 8B

8600 Silkeborg

Tlf.:31 12 13 77

E-mail: virklund@silkeborggruppe.dk