Bestyrelsen

KFUM-Spejderne

Silkeborg Gruppe

Besøg Trollhytten  - www.trollhytten.dk

Gruppeledelsen

Forretningsudvalg (FU)

Afdelingsledere


Gruppeleder(Næstformand)

Julie Bjergbakke

Herningvej 40 B

8600 Silkeborg

Tlf.: 25 70 70 38

E-mail: gruppeleder@silkeborggruppe.dk

Gruppelederen er valgt af og i blandt lederne, for en toårig periode. Valget fortages på det sidste ledermøde inden gruppemødet og konstitueres på gruppemødet. Julie er på valg igen i år 2021.


Grupperådsformand(Formand) - midlertidig

Ulla Ravn


Tlf.:

E-mail: formand@silkeborggruppe.dk

Valgt på det årlige gruppemøde ulige år. er på valg igen i år 2021.


Kasserer

Britt Kjøge


8600 Silkeborg

Tlf.: 

E-mail: kasserer@silkeborggruppe.dk

Kasseren bliver valgt på det årlige gruppemøde i lige år. Kassereren er på valg igen i år 2022.

Afdelingsleder, Alderslyst
Vakant


8600 Silkeborg

Tlf.

E-mail: alderslyst@silkeborggruppe.dk
Afdelingsleder, Funder

Julie Bjergbakke

Herningvej 40 B

8600 Silkeborg

Tlf.: 25 70 70 38

E-mail: funder@silkeborggruppe.dk
Afdelingsleder, Gødvad

LotteKromann

8600 Silkeborg

Tlf.: 

E-Mail: godvad@silkeborggruppe.dk
Afdelingsleder, Virklund

Vakant


8600 Silkeborg

E-mail: virklund@silkeborggruppe.dk

KFUM-Spejderne Silkeborg | Hagemannsvej 16 | 8600 Silkeborg | cvr. 18 21 43 42 | kontakt@silkeborggruppe.dk